TEENUSED

Maja ehitamine on üks väga eriline ja põnev loovprotsess. Protsess, mille alguses on üks unistus ja mille tulemusena sünnib midagi, mis võib kesta kauem, kui inimene ise.

Milleks palgata arhitekti?

Kui Sa oled otsustanud ehitada ühe maja, siis tea, et maja kavandamine ja ehitamine on üks väga eriline protsess. Sa lood siia mateeriasse midagi, mis nõuab üsna palju ressurssi – nii raha, aja kui ka materjali näol. See asub mingisuguses keskkonnas mõjutades ja muutes seda keskkonda otseselt ja ka kaudselt. Su loodu on nähtav ja vaadeldav väga paljude inimeste poolt mõjutades neid eelkõige emotsionaalselt. Lisaks sellele on majal ka alati tarbimisväärtus  – kui selgelt on eelnevalt läbi mõeldud maja funktsioon ja see mil moel teda kasutada. Arhitektuuri puhul on lisaks maja esteetilisele välimusele oluline ka tema praktilisus, ehk siis kasutamisväärtus, funktsionaalsus ning asjaolu, et teda on vaja ka hooldada ning igapäevaselt toimivana hoida. Seetõttu oleks väga kasulik maja kavandades projekteerimise etapis asjad läbi mõelda ja ka paberil läbi mängida, kasutades sealjuures profesionaalide abi. Eriti, kui see on Sinu esimene maja.

Pakutavad teenused

01.

Eskiisprojekt

Esiisprojekti eesmärk on kõik unistused, soovid, vajadused ja võimalused, mis on kavandatava majaga seotud, kokku koguda ning nendest tulenevalt luua juba kavand reaalsest majast ehk eskiisprojekt. Selle projekti koostamise käigus saab unistus majast juba konkreetse välimuse, mida kirjeldavad plaanide, lõigete, vaadete ja asendiplaani joonised. Soovi korral on võimalik teha hoone 3D mudel, millelt saab genereerida fotorealistlikke pilte majast. Selle projektiga saab endale pildi selgeks ning sellega on hea teha esmane kooskõlastus kohaliku omavalitsusega.

02.

Eelprojekt ja ehitusloa taotlemine

Eelprojektis võtan ma aluseks eskiisprojektiga loodud hoone joonised. Selles staadiumis muutub kõik konkreetseks – materjalid, mõõdud, värvid. Lisandub seletuskiri, mille olulisim peatükk on “Tuleohutusnõuded”. Selles etapis saab alguse koostöö erinevate inseneridega – konstruktor, kütte ja ventilatsiooni, vee ja kanalisatsiooni, elektriinsener. Eraldi spetsialist koostab vajadusel energiamärgise arvutuse ning vertikaalplaneerija maapinna vertikaalse planeerimise joonise. Kui kogu eelprojekt on valmis, on vajalik projekti ülesriputamine ehitusregistrisse, et kohalik omavalitsus saaks projekti menetleda ning selle lõpptulemusena väljastada ehitusloa.

03.

Põhiprojekt

Soovi korral on võimalik tellida põhiprojekt, mis võtab aluseks eelprojekti, muutes selles sisalduva veel täpsemaks ning detailsemaks. Lisanduvad avatäidete spetsifikatsiooni, erinevate sõlmede joonised, katuse plaan, piirdeid ja muid arhitektuurseid detaile kirjeldavad joonised.

Võimalik on tellida koostööpartneritelt kõikide eriosade projektid ehk siis konstruktsiooni, kütte ja ventilatsiooni, vee ja kanalisatsiooni, elektri ja vertikaalplaneeringu projektid.

04.

Konsultatsioonid

Vahest on lihtsalt vaja arhitektiga nõu pidada. Enne maja, korteri või kinnistu soetamist on hea vaadata üle, kas see unistus, mis on, mahub ikka ära soetatavasse kinnisvarasse…